شما اگه آبروتون بره خجالت ميكشيد، ولى اگه كلاً بى آبرو باشيد، ديگه خجالت هم نميكشيد... تلويزيون ما تنظيماتش رو روى حالت دوم قرار دادهثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران