عباس غزالی .
وقتی قهرمان جهان شدم
آنگاه فهمیدم که
باید بیشتر خم شوم تا
مدال قهرمانی را
به گردنم بیاویزند ................................................ ١٧ دی ‌ماه سالگرد درگذشت
جهان پهلوان تختی
روحش شاد و يادش گرامي🌹
#پهلوان#تختي#مردم_داری#بزرگي#منش
#جهان_پهلوان_تختي class=
. وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند ................................................ ١٧ دی ‌ماه سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی روحش شاد و يادش گرامي🌹 #پهلوان#تختي#مردم_داری#بزرگي#منش #جهان_پهلوان_تختيثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران