کورش سلیمانی 🌑
در سرما زير چادر زندگى كردن سخت است. زير باران و زير چادر، خيلى سخت تَر... در اين شب هاى خيس از رنج همچنان به يادتان هستيم عزيزان زخم خورده ىِ سرپل و قصر و ثلاث و ازگله و گيلانغرب و كرند و تمامِ آبادى هاى ويرانِ مان ... ___________________________________________

به يادشان باشيم و با كمك ها و با فراموش نكردن شان مرهمى بر زخم هاىِ عميق شان ... #ازگله
#دالاهو 
#سرپل_ذهاب 
#قصرشيرين 
#ثلاث_باباجانی 
#گيلانغرب 
#كرمانشاه
#كردستان
#كرماشان_تنيا_نيه class=
🌑 در سرما زير چادر زندگى كردن سخت است. زير باران و زير چادر، خيلى سخت تَر... در اين شب هاى خيس از رنج همچنان به يادتان هستيم عزيزان زخم خورده ىِ سرپل و قصر و ثلاث و ازگله و گيلانغرب و كرند و تمامِ آبادى هاى ويرانِ مان ... ___________________________________________ به يادشان باشيم و با كمك ها و با فراموش نكردن شان مرهمى بر زخم هاىِ عميق شان ... #ازگله #دالاهو #سرپل_ذهاب #قصرشيرين #ثلاث_باباجانی #گيلانغرب #كرمانشاه #كردستان #كرماشان_تنيا_نيهثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران