کورش سلیمانی 🌿
اين روزها كاربردى ترين صفت _ فارغ از قضاوت _ صفتِ "عجيب" است! براىِ آدم ها ... براىِ اتفاق ها ..! class=
🌿 اين روزها كاربردى ترين صفت _ فارغ از قضاوت _ صفتِ "عجيب" است! براىِ آدم ها ... براىِ اتفاق ها ..!ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران