فریبا نادری خيلي خوبه ك رفاقتت بوي رقابت و حسادت نميده رفيق. همين ك دل و دينت  يكيِ با همه كلي بهت ميبالم. الهي هميشه بهترينها برات پيش بياد مريم جانانِ سلطاني @maryam_soltani_  @shimer_beautysaloon class=
خيلي خوبه ك رفاقتت بوي رقابت و حسادت نميده رفيق. همين ك دل و دينت يكيِ با همه كلي بهت ميبالم. الهي هميشه بهترينها برات پيش بياد مريم جانانِ سلطاني @maryam_soltani_ @shimer_beautysaloonثبت دیدگاه شما