کورش سلیمانی 🎭 جهت اطلاع دوستان عزيز؛ نمايش "فالو مى" براى شركت در جشنواره ى تئاترِ فجر فرم پر نكرده، تقاضايى نداشته و طبعا حضور نخواهد داشت! اينجانب به دليل روندِ نهادينه شده ىِ بى عدالتىِ اين جشنواره در رد كردن پنج متن پيشنهادىِ ام در سالهاى مختلف _ دوره هايى با نگرش هاى به ظاهر متفاوت! _ از سال ١٣٨٠ تا كنون و برخورد ناعادلانه با نمايش "ناگهان پيت حلبى" كه براى بخش مرور جشنواره ى فجرِ سال ٩٤ پيشنهاد كرده بودم و توسط گروهى با تفكراتى عجيب حذف شد، در اين جشنواره با اين رويه ى ِِ موجود "فالو مى" را ارايه نكرده و نيز هرگز در اين جشنواره حاضر نخواهم شد. لازم به ذكر است كه تنها دوره ى حضور من در جشنواره به عنوان كارگردان به سال ١٣٧٨ بازمى گردد كه "وعده گاه نهنگها" نوشته ى حميد نعيمى عزيز را از مسير پر مشقت استانى و منطقه اى به جشنواره آوردم و بعد از آن در شش دوره به شكل هاى مختلف، در مراحل مختلف و با روش هاى غيرعادلانه ى مختلف رد شدم! 
و _ البته _ من الله توفيق ... به اميد موفقيت تئاترِ ايران؛ 
كورش سليمانى class=
🎭 جهت اطلاع دوستان عزيز؛ نمايش "فالو مى" براى شركت در جشنواره ى تئاترِ فجر فرم پر نكرده، تقاضايى نداشته و طبعا حضور نخواهد داشت! اينجانب به دليل روندِ نهادينه شده ىِ بى عدالتىِ اين جشنواره در رد كردن پنج متن پيشنهادىِ ام در سالهاى مختلف _ دوره هايى با نگرش هاى به ظاهر متفاوت! _ از سال ١٣٨٠ تا كنون و برخورد ناعادلانه با نمايش "ناگهان پيت حلبى" كه براى بخش مرور جشنواره ى فجرِ سال ٩٤ پيشنهاد كرده بودم و توسط گروهى با تفكراتى عجيب حذف شد، در اين جشنواره با اين رويه ى ِِ موجود "فالو مى" را ارايه نكرده و نيز هرگز در اين جشنواره حاضر نخواهم شد. لازم به ذكر است كه تنها دوره ى حضور من در جشنواره به عنوان كارگردان به سال ١٣٧٨ بازمى گردد كه "وعده گاه نهنگها" نوشته ى حميد نعيمى عزيز را از مسير پر مشقت استانى و منطقه اى به جشنواره آوردم و بعد از آن در شش دوره به شكل هاى مختلف، در مراحل مختلف و با روش هاى غيرعادلانه ى مختلف رد شدم! و _ البته _ من الله توفيق ... به اميد موفقيت تئاترِ ايران؛ كورش سليمانىثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران