کورش سلیمانی 🎭
دعوت مى كنم كار دوستان عزيزم را 
ببينيد ... بال پنجم، تئاتر مستقل، تا ٣٠ آذر، ساعت ٢١:٣٠
#مهدى_ساكى class=
🎭 دعوت مى كنم كار دوستان عزيزم را ببينيد ... بال پنجم، تئاتر مستقل، تا ٣٠ آذر، ساعت ٢١:٣٠ #مهدى_ساكىثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران