کورش سلیمانی 🌿 همراه با كيومرث پوراحمدِ نازنين، فيلمسازِ بزرگ، شريف و بى ادعاىِ سينماىِ ايران، خالقِ آثار درخشانى چون تابستان سال آينده، بى بى چلچله، لنگرگاه، تاروپود، به خاطر هانيه، شكارخاموش، شرم، صبح روز بعد، خواهران غريب، قصه هاى مجيد، سرنخ، شب يلدا، اتوبوس شب، پرانتز باز و ... ___________________________________________
زادروزتان مبارك جناب آقاىِ پوراحمد عزيز؛ تا هميشه به همكارى هايم با شما افتخار مى كنم، به اميد بهره مندى بيشترِ تلويزيون و سينماى ايران از حضور ارزشمند شما، ايّام عزت تان مستدام ... ___________________________________________

عصر امروز، ٢٥ آذر، بزرگداشت ايشان در سالروز تولدشان، موزه ى امام على ع
عكس را حميد كاويانى عزيز @hamidkavyani برداشت

#كيومرث_پوراحمد 
#كورش_سليمانى 
#تولد_ماه class=
🌿 همراه با كيومرث پوراحمدِ نازنين، فيلمسازِ بزرگ، شريف و بى ادعاىِ سينماىِ ايران، خالقِ آثار درخشانى چون تابستان سال آينده، بى بى چلچله، لنگرگاه، تاروپود، به خاطر هانيه، شكارخاموش، شرم، صبح روز بعد، خواهران غريب، قصه هاى مجيد، سرنخ، شب يلدا، اتوبوس شب، پرانتز باز و ... ___________________________________________ زادروزتان مبارك جناب آقاىِ پوراحمد عزيز؛ تا هميشه به همكارى هايم با شما افتخار مى كنم، به اميد بهره مندى بيشترِ تلويزيون و سينماى ايران از حضور ارزشمند شما، ايّام عزت تان مستدام ... ___________________________________________ عصر امروز، ٢٥ آذر، بزرگداشت ايشان در سالروز تولدشان، موزه ى امام على ع عكس را حميد كاويانى عزيز @hamidkavyani برداشت #كيومرث_پوراحمد #كورش_سليمانى #تولد_ماهثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران