فریبا نادری تا ۶ مهرماه، هر روزی که در دلی جان غذا میل کنید به ازای هر نفر، یک بلیط رایگان فیلم دریافت میکنید-هر فیلمی که خواسته شماست و توی هر سینمایی در تهران که فروش آنلاین داشته باشد- @delijaan_restaurant class=
تا ۶ مهرماه، هر روزی که در دلی جان غذا میل کنید به ازای هر نفر، یک بلیط رایگان فیلم دریافت میکنید-هر فیلمی که خواسته شماست و توی هر سینمایی در تهران که فروش آنلاین داشته باشد- @delijaan_restaurantثبت دیدگاه شما