لیلا برخورداری کتاب یک پرونده کهنه نوشته رضا جولایی می باشد وی که متولد 1329 تهران است پیش از این مجموعه داستان های متعددی را منتشر کرده است از جمله آثار وی می توان به کتاب های جامه به خوناب و یا سیماب و کیمیای جان اشاره نمود که توانستند جوایز ادبی متعددی را کسب نمایند. یک پرونده ی کهنه یکی از داستان این کتاب است، بیشتر  داستان ها با مضمونی جنایی ارائه شده اند و به دوره پهلوی و ترور محمد مسعود از روزنامه نگاران آن زمان اشاره می نماید. کتاب شامل 29 داستانی است که کنار یکدیگر مجموعه ای زیبا و خواندنی را فراهم آورده اند.
اين رمان برنده جايزه ادبي احمد محمود شده است.

#ليلا_برخورداري
#معرفي_كتاب_هفته 
#همه_با_هم_كتاب_بخوانيم 
#كتاب_و_كتابخواني 
#نشر_آموت 
#يك_پرونده_كهنه class=
کتاب یک پرونده کهنه نوشته رضا جولایی می باشد وی که متولد 1329 تهران است پیش از این مجموعه داستان های متعددی را منتشر کرده است از جمله آثار وی می توان به کتاب های جامه به خوناب و یا سیماب و کیمیای جان اشاره نمود که توانستند جوایز ادبی متعددی را کسب نمایند. یک پرونده ی کهنه یکی از داستان این کتاب است، بیشتر داستان ها با مضمونی جنایی ارائه شده اند و به دوره پهلوی و ترور محمد مسعود از روزنامه نگاران آن زمان اشاره می نماید. کتاب شامل 29 داستانی است که کنار یکدیگر مجموعه ای زیبا و خواندنی را فراهم آورده اند. اين رمان برنده جايزه ادبي احمد محمود شده است. #ليلا_برخورداري #معرفي_كتاب_هفته #همه_با_هم_كتاب_بخوانيم #كتاب_و_كتابخواني #نشر_آموت #يك_پرونده_كهنهثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران