پرستو گلستانی بشنوید 
آقای رئیس جمهور

پ ن دوستان درست صحبت کنید تا مجبور نباشم جور دیگه ای رفتار کنم
#فیلترینگ #تلگرام #مشاغل #رفع_فیلتر_تلگرام#ایران#ایرانی #جوانان #اشتغال#کمپین_حمایت_از_شاغلین_تلگرام class=
بشنوید آقای رئیس جمهور پ ن دوستان درست صحبت کنید تا مجبور نباشم جور دیگه ای رفتار کنم #فیلترینگ #تلگرام #مشاغل #رفع_فیلتر_تلگرام#ایران#ایرانی #جوانان #اشتغال#کمپین_حمایت_از_شاغلین_تلگرامثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران