به مناسبت قهرمانى به شدت مقتدرانه پرسپوليس در نيم فصل اول و كسب عناوين بهترين گلزن، بهترين پاسور، بهترين خط حمله، بهترين خط دفاع، بيشترين كلين شيت و ركورد كسب بيشترين امتياز نيم فصل و ... ببخشيد... نفسم بند اومد...ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران