ملیکا شریفی نیا ا 
امروز 
از آن " روز " هاست 
از آن روزهايي 
كه دلت مي خواهد 
همينطور بنشيني و 
با ليوان چايي در دست 
بِر و بِر نگاهش كني 
تا مبادا لحظه اي 
از چشمانت دور بماند 
اتفاقات بي نظيرش
و با تمام وجود 
استشمامش كني 
مبادا ثانيه اي 
از دستت برود 
عطر دل انگيزش
امروز 
از آن " روز " هاست 
از آن روزهايي 
كه بايد 
قابش بگيري و
بگذاري روي طاقچه ات 
تا هر روز و هر شب 
لبخندت بگيرد 
با دوباره ديدنش
و ذوق ها كني 
از يادآوريِ 
اتفاق افتادنش
امروز 
از آن روزهاست 
از آن روزهايي 
كه دلت مي خواهد 
بي وقفه شُكر گويي 
خداي بي نظيرت را 
تا بفهمد
كه خوب مي داني 
چه سنگ تمامي برايت گذاشته 
كه  بوده اي 
و اين " روز " معركه را ديده اي
بلي 
امروز 
از همان " روز " هاست 
كه بايد 
يواشكي 
از خدا قرضش بگيري 
و ديگر
پس ندهي ! 
از آن روزهاست... ❤️😌❤️
ا 
ا 
عكسي كه دوست مي دارمش
 از پسر عمه ي هنرمندم احمدرضا شجاعي 🌹
@ahmadreza_shojaei class=
ا امروز از آن " روز " هاست از آن روزهايي كه دلت مي خواهد همينطور بنشيني و با ليوان چايي در دست بِر و بِر نگاهش كني تا مبادا لحظه اي از چشمانت دور بماند اتفاقات بي نظيرش و با تمام وجود استشمامش كني مبادا ثانيه اي از دستت برود عطر دل انگيزش امروز از آن " روز " هاست از آن روزهايي كه بايد قابش بگيري و بگذاري روي طاقچه ات تا هر روز و هر شب لبخندت بگيرد با دوباره ديدنش و ذوق ها كني از يادآوريِ اتفاق افتادنش امروز از آن روزهاست از آن روزهايي كه دلت مي خواهد بي وقفه شُكر گويي خداي بي نظيرت را تا بفهمد كه خوب مي داني چه سنگ تمامي برايت گذاشته كه بوده اي و اين " روز " معركه را ديده اي بلي امروز از همان " روز " هاست كه بايد يواشكي از خدا قرضش بگيري و ديگر پس ندهي ! از آن روزهاست... ❤️😌❤️ ا ا عكسي كه دوست مي دارمش از پسر عمه ي هنرمندم احمدرضا شجاعي 🌹 @ahmadreza_shojaeiثبت دیدگاه شما