علی انصاریان .
سلام... روزتون مبارك ...روز سينما روز شما بزرگانه كه تو سختى و مشكلات با همون فيلم فارسى اين سينما هنوز رو پا وايساده و ميره جلو با همه سختى و زخمهايي كه ميخوره و ميزنند ... هميشه ماندگاريد هميشههههههه... جاى ايرج خان قادرى هم خاليه تو اين عكس،،،آدمهايي كه عاشقشونم ... يا على ٣٣،٢٤

روز سينما مبارك🇮🇷🇮🇷🇮🇷🙏🙏🙏 class=
. سلام... روزتون مبارك ...روز سينما روز شما بزرگانه كه تو سختى و مشكلات با همون فيلم فارسى اين سينما هنوز رو پا وايساده و ميره جلو با همه سختى و زخمهايي كه ميخوره و ميزنند ... هميشه ماندگاريد هميشههههههه... جاى ايرج خان قادرى هم خاليه تو اين عكس،،،آدمهايي كه عاشقشونم ... يا على ٣٣،٢٤ روز سينما مبارك🇮🇷🇮🇷🇮🇷🙏🙏🙏ثبت دیدگاه شما