بهار ارجمند اهالي دل ميدونم چيزي كه بهتون ميگم يا ازتون ميخوام شايد خيلي غيرمتعارف باشه اما من انجام دادم و اتفاق افتاد ... خيلي سريعتر از اونچه كه فكرشو بكنيد ... من مشكلي داشتم كه داريه چه كنم چه كنم به دست ، و هرجوري حساب ميكردم محال بود به اين زودي خبر خوبي در مورد اون موضوع بهم برسه ... يهو ياد ماجراي يوزپلنگها افتادم و كمپين #يوزتاابد ... ناخودآگاه براي اين مخلوقات زيباب خدا نذر كردم و به شب نكيشده اجابت شد آنچه در دل داشتم ، نه كه فكر كنين مبلغ نجومي و اين حرفا ،.. نه!!! عددش به تومن ٤ تا صفر داره مثلا ١٠/٠٠٠...
چون اصلا در شرايط اونجور نذرها و پولها نيستم ... اما نذر كردم و جواب گرفتم ... نذر موجوداتي كه به هزارو يك دليل تمام حقوق طبيعيشون زايل شده و فقط ٥٠ تا مونده به نابودي...😢
صادقانه بهتون پيشنهاد ميكنم امتحان كنيد ... با هر مبلغي كه دلتون ميخواد ... مطمئنم شما هم نتيجه ميگيرين ... اگر خواستين همراه باشين با اين ماجرا زود نذر كنين ... ٣ روز بيشتر وقت نداريم براي تكميل موجودي و احداث و نگهداري اين يوزهاي خوشگل
پ ن: ميدونم ! توي عكس بچه ببره
پ ن٢: اين قضيه هيچ منافاتي با ساير كمكها و مسائل ديگه نداره ...
*خارج از ارزش معرفت انسانى در برابر ديگر مخلوقات خدا كه به مورى دانه كش و يك سرو و گل سرخ احترام مى گذارداين خيلى دردناك است اگر ما تصور كنيم در اين كمپين حمايتى تنها از بقاى يك گونه جانورى حافظت مى كنيم ، 
همانطور كه مردانى مسئول حافظ مرزهاى خاك و سرزمين ما شدند ، همانطور كه هزاران شهيد داديم و كشته براى هر مرزى ، همانطور كه هزاران جنگ خرد و كلان بين اين مرز كشى ها هست و بود ، حتى مرزكشى بين خانه ما و همسايه ، با اين حال مرگ خوب نيست حتى براى همسايه ، يادمان نرود كه مردانى از جنس طبيعت و خاك ، بوم و روستا ، با درك عميقى از طبيعت و درك چرخه زندگى مستقيم و وابسته به منابع طبيعى ، سالهاى درازيست كه از منابع طبيعى ما محافطت مى كنند ، 
اين مردان مسئول و با معرفت و از خود گذشته ، كه شهيدان بسيارى به عنوان محيط بان و جنگلبان در راه حفاظت از منابع طبيعى پيش كش ما كردند و همواره در خطرند ، مردانى هستند گمنام كه خانواده هاى آنها ميراثى از درد را در بوم و روستا و شهرهاى كوچك به انتظار مي كشند ، به انتظار همتى براى توجه به ارزشهاى بومى و طبيعى و فرهنگى سرزمين ما ، كه در تو در توى توسعه هاى شهرى گم كرده ايم ، اين خوب نيست براى شنيدن اما گاهى حتى اين ميان ديده و شنيده ايم از شكار چيانى كه دل‏ به دريا‏زده و مرگ خود و كشتن يك جاندار مخلوق خدا(ادامه كامنت) class=
اهالي دل ميدونم چيزي كه بهتون ميگم يا ازتون ميخوام شايد خيلي غيرمتعارف باشه اما من انجام دادم و اتفاق افتاد ... خيلي سريعتر از اونچه كه فكرشو بكنيد ... من مشكلي داشتم كه داريه چه كنم چه كنم به دست ، و هرجوري حساب ميكردم محال بود به اين زودي خبر خوبي در مورد اون موضوع بهم برسه ... يهو ياد ماجراي يوزپلنگها افتادم و كمپين #يوزتاابد ... ناخودآگاه براي اين مخلوقات زيباب خدا نذر كردم و به شب نكيشده اجابت شد آنچه در دل داشتم ، نه كه فكر كنين مبلغ نجومي و اين حرفا ،.. نه!!! عددش به تومن ٤ تا صفر داره مثلا ١٠/٠٠٠... چون اصلا در شرايط اونجور نذرها و پولها نيستم ... اما نذر كردم و جواب گرفتم ... نذر موجوداتي كه به هزارو يك دليل تمام حقوق طبيعيشون زايل شده و فقط ٥٠ تا مونده به نابودي...😢 صادقانه بهتون پيشنهاد ميكنم امتحان كنيد ... با هر مبلغي كه دلتون ميخواد ... مطمئنم شما هم نتيجه ميگيرين ... اگر خواستين همراه باشين با اين ماجرا زود نذر كنين ... ٣ روز بيشتر وقت نداريم براي تكميل موجودي و احداث و نگهداري اين يوزهاي خوشگل پ ن: ميدونم ! توي عكس بچه ببره پ ن٢: اين قضيه هيچ منافاتي با ساير كمكها و مسائل ديگه نداره ... *خارج از ارزش معرفت انسانى در برابر ديگر مخلوقات خدا كه به مورى دانه كش و يك سرو و گل سرخ احترام مى گذارداين خيلى دردناك است اگر ما تصور كنيم در اين كمپين حمايتى تنها از بقاى يك گونه جانورى حافظت مى كنيم ، همانطور كه مردانى مسئول حافظ مرزهاى خاك و سرزمين ما شدند ، همانطور كه هزاران شهيد داديم و كشته براى هر مرزى ، همانطور كه هزاران جنگ خرد و كلان بين اين مرز كشى ها هست و بود ، حتى مرزكشى بين خانه ما و همسايه ، با اين حال مرگ خوب نيست حتى براى همسايه ، يادمان نرود كه مردانى از جنس طبيعت و خاك ، بوم و روستا ، با درك عميقى از طبيعت و درك چرخه زندگى مستقيم و وابسته به منابع طبيعى ، سالهاى درازيست كه از منابع طبيعى ما محافطت مى كنند ، اين مردان مسئول و با معرفت و از خود گذشته ، كه شهيدان بسيارى به عنوان محيط بان و جنگلبان در راه حفاظت از منابع طبيعى پيش كش ما كردند و همواره در خطرند ، مردانى هستند گمنام كه خانواده هاى آنها ميراثى از درد را در بوم و روستا و شهرهاى كوچك به انتظار مي كشند ، به انتظار همتى براى توجه به ارزشهاى بومى و طبيعى و فرهنگى سرزمين ما ، كه در تو در توى توسعه هاى شهرى گم كرده ايم ، اين خوب نيست براى شنيدن اما گاهى حتى اين ميان ديده و شنيده ايم از شكار چيانى كه دل‏ به دريا‏زده و مرگ خود و كشتن يك جاندار مخلوق خدا(ادامه كامنت)ثبت دیدگاه شما