فریبا نادری با ارزش ترین چیز در زندگی
این نیست که چه چیزهایی را داریم
بلکه این است که چه کسانی را داریم. 
#پائولو_کوئیلو 👌🏻👌🏻مبارك باشه اين عيد و اين عيدي 🌸🌸 class=
با ارزش ترین چیز در زندگی این نیست که چه چیزهایی را داریم بلکه این است که چه کسانی را داریم. #پائولو_کوئیلو 👌🏻👌🏻مبارك باشه اين عيد و اين عيدي 🌸🌸ثبت دیدگاه شما