فریبا نادری خرم تمام سپهر و زمین است
شاد قلب اهل ایمان و یقین است
برتمام كائنات این مژده رسیده
تاج گذاری شه دین مبین است
عیدسعید غدیرخم مبارک. ❤️😘❤️ class=
خرم تمام سپهر و زمین است شاد قلب اهل ایمان و یقین است برتمام كائنات این مژده رسیده تاج گذاری شه دین مبین است عیدسعید غدیرخم مبارک. ❤️😘❤️ثبت دیدگاه شما