مهدی ماهانی دیگران را ببخشید…
بی عقلی، تهمت ها، خیانت ، نظر دادن هاى بى إجازه و خودسرانه و بی ادبی
نشانه عدم بلوغ روحی انسان هاست. 
انسان های نارس این موارد را زیاد دارند؛
شما انسانی رسیده باشید!

با سبکبالی و بدون اینکه قضاوت یا سرزنش کنید،
و بدون اینکه از این حرفها ناراحت شوید… 
از کنار این ها رد شوید …
اگر هوای دلتان ابری شد و چشمهایتان باریدند،
بگذارید این اشک ها باران رحمت و بخشش باشند...
برای انها که نمی دانند و زمین دلشان خشک شده است.
راحت باشيد و انرژيتان رو مثبت كنيد 
و
خوشحال از توجه ادمها چه بد ، چه خوب نسبت به خودتان
اینجاست که دل بخشنده شما چشمه جوشانی می شود.
که به منبع عظیم لطف خدا متصل شده است
و 
موقع صحبت و دردُ دل با خداست
و 
بايد تلاشتون رو دو چندان كنيد براى رسيدن به هدفتان.
.
.
عكس از دست راستم😁 class=
دیگران را ببخشید… بی عقلی، تهمت ها، خیانت ، نظر دادن هاى بى إجازه و خودسرانه و بی ادبی نشانه عدم بلوغ روحی انسان هاست. انسان های نارس این موارد را زیاد دارند؛ شما انسانی رسیده باشید! با سبکبالی و بدون اینکه قضاوت یا سرزنش کنید، و بدون اینکه از این حرفها ناراحت شوید… از کنار این ها رد شوید … اگر هوای دلتان ابری شد و چشمهایتان باریدند، بگذارید این اشک ها باران رحمت و بخشش باشند... برای انها که نمی دانند و زمین دلشان خشک شده است. راحت باشيد و انرژيتان رو مثبت كنيد و خوشحال از توجه ادمها چه بد ، چه خوب نسبت به خودتان اینجاست که دل بخشنده شما چشمه جوشانی می شود. که به منبع عظیم لطف خدا متصل شده است و موقع صحبت و دردُ دل با خداست و بايد تلاشتون رو دو چندان كنيد براى رسيدن به هدفتان. . . عكس از دست راستم😁ثبت دیدگاه شما