مهدی ماهانی در حاشيه اكران فيلم (( پريناز))
بهرام جانِ بهراميان خسته نباشى كه همچون شخصيتِ شريفت اثرى شريف رو رقم زدى
.
.
#mehdimahani #style #iranianactor #iranianartist # movie #goodthings
. ➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕
ساعت ٢:٠٢ بامداد جمعه مورخ ٩٦/٠٦/١٧...يا حق class=
در حاشيه اكران فيلم (( پريناز)) بهرام جانِ بهراميان خسته نباشى كه همچون شخصيتِ شريفت اثرى شريف رو رقم زدى . . #mehdimahani #style #iranianactor #iranianartist # movie #goodthings . ➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕ ساعت ٢:٠٢ بامداد جمعه مورخ ٩٦/٠٦/١٧...يا حقثبت دیدگاه شما