هانیه توسلی وقتى اسمش را سرچ مى كنم مى بينم با نام فيلم محبوبم گره خورده.عكس هاى كمى از او وجود دارد،و چند تايى شان هم مربوط به پشت صحنه شب هاى روشن است.آقاى جمشيد الوندى عزيز و مهربان حتمن من و شما و بقيه عكس هايى با هم در پشت صحنه داشته ايم كه من نديده ام و نداشته ام هرگز.شايد روزى ببينم و به دستم برسد،اما الان فقط همين عكس از پشت صحنه ى تنها فيلم مشتركمان را پيدا كردم كه خودم در آن نيستم.يادش بخير و يادتان بخير آقاى جمشيد الوندى خوش قلب و مهربان و افتاده حال و بى ادعا.هرگز تجربه همكارى با شما را فراموش نخواهم كرد و تجربه ى اين همه خوش قلبى و سادگى و آن روحيه ى زلال و شفاف را.روح تان شاد.🌷🌷🌷⚫️ class=
وقتى اسمش را سرچ مى كنم مى بينم با نام فيلم محبوبم گره خورده.عكس هاى كمى از او وجود دارد،و چند تايى شان هم مربوط به پشت صحنه شب هاى روشن است.آقاى جمشيد الوندى عزيز و مهربان حتمن من و شما و بقيه عكس هايى با هم در پشت صحنه داشته ايم كه من نديده ام و نداشته ام هرگز.شايد روزى ببينم و به دستم برسد،اما الان فقط همين عكس از پشت صحنه ى تنها فيلم مشتركمان را پيدا كردم كه خودم در آن نيستم.يادش بخير و يادتان بخير آقاى جمشيد الوندى خوش قلب و مهربان و افتاده حال و بى ادعا.هرگز تجربه همكارى با شما را فراموش نخواهم كرد و تجربه ى اين همه خوش قلبى و سادگى و آن روحيه ى زلال و شفاف را.روح تان شاد.🌷🌷🌷⚫️ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران