بهار ارجمند .
آرزوي صبر و بردباري دارم براي خاندان بزرگ و عزيز يغمايي...
بهجت جونِ نازنينم كاش واژه اي بود براي تسكين اين درد...
ژربرا و ژوبين عزيز ... غمتان را خوب ميفهمم ... من هم داغِ پدر ديده ام ... هيچ واژه اي تسلاي دل غمديده تان نخواهد بود...
زن عموي عزيزم بانو فرشته يغمايي و شوهر عمه نازنينم جناب دكتر امان يغمايي ... سفر ابدي برادر مهربان و بزرگوارتان جناب جمشيد يغمايي بسيار ناگوار بود و تلخ... همدردي مرا از عمق جانم پذيرا باشيد...
سحر جانم،
اميريل ، سام و يلداي مهربانم ... باشما همدردم... جاي دايي جمشيد نازنين و بزرگوارمان تا ابد سبزِ سبز خواهد بود... معني اين لحظات را تا عمق جانم ميفهمم ، بسيار متاسف ومتاثرم و دلم با شما خوبان همراه است در اين لحظات تلخ... خداوند به دل همه شما آرام و قرار و صبر عنايت كند... شريك غمتان هستم با تمام وجودم... class=
. آرزوي صبر و بردباري دارم براي خاندان بزرگ و عزيز يغمايي... بهجت جونِ نازنينم كاش واژه اي بود براي تسكين اين درد... ژربرا و ژوبين عزيز ... غمتان را خوب ميفهمم ... من هم داغِ پدر ديده ام ... هيچ واژه اي تسلاي دل غمديده تان نخواهد بود... زن عموي عزيزم بانو فرشته يغمايي و شوهر عمه نازنينم جناب دكتر امان يغمايي ... سفر ابدي برادر مهربان و بزرگوارتان جناب جمشيد يغمايي بسيار ناگوار بود و تلخ... همدردي مرا از عمق جانم پذيرا باشيد... سحر جانم، اميريل ، سام و يلداي مهربانم ... باشما همدردم... جاي دايي جمشيد نازنين و بزرگوارمان تا ابد سبزِ سبز خواهد بود... معني اين لحظات را تا عمق جانم ميفهمم ، بسيار متاسف ومتاثرم و دلم با شما خوبان همراه است در اين لحظات تلخ... خداوند به دل همه شما آرام و قرار و صبر عنايت كند... شريك غمتان هستم با تمام وجودم...ثبت دیدگاه شما