: اينكه تمامیت یک سازمان #رسانه اي را مبتلا به #دروغ گویی نظام مند بدانيم احتمالاگفته منصفانه ای نیست. هر چند انتقادات جدي به نحوه كار #رسانه_ملي وجود داردچنانچه به همه رسانه هاي فعال دنيا. ايا شما رسانه منصف و غير جهت دار مي شناسيد؟ لطفا باادبيات مناسب و مودبانه اظهار نظر بفرماييد تا بتوانيم به جمع بندي مناسبي برسيم . كليپ كامل را هم در كانال تلگرامم ببينيد .🌐 @soosanhosnidoktثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران