علی شادمان ، وسط  آوارِ خونشون 
داشت با ماشينش بازى ميكرد ...
تماشاى اين لحظه براى من عمق فاجعه رو ترسيم كرد ،
كاش كور بودم و نمى ديدم !
اين بچه هنوز نميفهمه چه بلايى سرش اومده ؛
نبايد بزاريم بفهمه ، نبايد اجازه بديم تو سرما بلرزه ،
نبايد بزاريم پوست لطيفش از سرما و گرد و غبار تَرك برداره ، نبايد بزاريم با كمبود بزرگ بشه ،
نبايد بچگيش تباه بشه وقتى مي تونيم كارى كنيم ...
ثابت كنيم كه هستيم و و بودنمون در اين جهان معنى داره ؛
كور نباشيم !
چشم دلمون رو باز كنيم ...
اين مردم به سرپناه نياز دارن 
و ما بايد فراتر از حد توانمون تلاش كنيم 
تا براشون سرپناه بسازيم ... من يك شماره كارت به نام خودم براتون ميزارم ،
هر قدر كه در توانتون بود كمك كنيد تا براشون سقف موقت بسازيم تا زمانى كه تصميم هاى جدى تر گرفته بشه ...
اصلا نميگم فقط به اين حساب واريز كنيد ،
به هر جايى كه صلاح ميدونين كمك كنيد براى بهبود اين اوضاع ؛ اين شماره كارت فقط يك گزينه ست در كنار ديگر گزينه هاى كاملا موجه كه شما انتخاب ميكنيد براى اداى دِين  به اين مردم شريف و مظلوم ...
شماره كارت : ٦٣٦٢١٤١٠٨٨٦٠٥٠١٠
بانك : آينده
بنام : محمد على شادمان
.
.
گيانم كَمَ نذر هرچه منالِ كورده
#كورد #كرمانشاه #زلزله #ايلام class=
، وسط آوارِ خونشون داشت با ماشينش بازى ميكرد ... تماشاى اين لحظه براى من عمق فاجعه رو ترسيم كرد ، كاش كور بودم و نمى ديدم ! اين بچه هنوز نميفهمه چه بلايى سرش اومده ؛ نبايد بزاريم بفهمه ، نبايد اجازه بديم تو سرما بلرزه ، نبايد بزاريم پوست لطيفش از سرما و گرد و غبار تَرك برداره ، نبايد بزاريم با كمبود بزرگ بشه ، نبايد بچگيش تباه بشه وقتى مي تونيم كارى كنيم ... ثابت كنيم كه هستيم و و بودنمون در اين جهان معنى داره ؛ كور نباشيم ! چشم دلمون رو باز كنيم ... اين مردم به سرپناه نياز دارن و ما بايد فراتر از حد توانمون تلاش كنيم تا براشون سرپناه بسازيم ... من يك شماره كارت به نام خودم براتون ميزارم ، هر قدر كه در توانتون بود كمك كنيد تا براشون سقف موقت بسازيم تا زمانى كه تصميم هاى جدى تر گرفته بشه ... اصلا نميگم فقط به اين حساب واريز كنيد ، به هر جايى كه صلاح ميدونين كمك كنيد براى بهبود اين اوضاع ؛ اين شماره كارت فقط يك گزينه ست در كنار ديگر گزينه هاى كاملا موجه كه شما انتخاب ميكنيد براى اداى دِين به اين مردم شريف و مظلوم ... شماره كارت : ٦٣٦٢١٤١٠٨٨٦٠٥٠١٠ بانك : آينده بنام : محمد على شادمان . . گيانم كَمَ نذر هرچه منالِ كورده #كورد #كرمانشاه #زلزله #ايلام



ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران