علی شادمان ا
از هرچه خورند 
كم شود
جز غم تو
"مولانا"
#زلزله #ايلام#كرمانشاه#كمك_كنيم #همشانه #همآهنگ_شويم#كورد #بِژى class=
ا از هرچه خورند كم شود جز غم تو "مولانا" #زلزله #ايلام#كرمانشاه#كمك_كنيم #همشانه #همآهنگ_شويم#كورد #بِژىثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران