ممنون از محبت و مهر مردم مهربون شهر مشهد ، اميدوارم زود دوباره برگردم پيشتون ❤️💙ثبت دیدگاه شما