شیلا خداداد تسليت . ناراحت و عصبانى هستيم . به نظرتون اين اتفاقات جاده اى قابل پيشگيرى و يا حداقل كاهش نيستند؟ به نظرتون اين آمار تصادفات و تلفات درجاده هاى ايران غير طبيعى نيست؟ از حوادث قبلى چه  عبرتى گرفتيم؟ مگه همين سال گذشته نبود كه در همين استان كلى سرباز غيور رو از دست داديم؟ تا كى بايد عزيزانمون رو از دست بديم و دست رو دست بگذاريم؟ مسئولين محترم لطفا جدا كارى كنيد. روحشان شاد class=
تسليت . ناراحت و عصبانى هستيم . به نظرتون اين اتفاقات جاده اى قابل پيشگيرى و يا حداقل كاهش نيستند؟ به نظرتون اين آمار تصادفات و تلفات درجاده هاى ايران غير طبيعى نيست؟ از حوادث قبلى چه عبرتى گرفتيم؟ مگه همين سال گذشته نبود كه در همين استان كلى سرباز غيور رو از دست داديم؟ تا كى بايد عزيزانمون رو از دست بديم و دست رو دست بگذاريم؟ مسئولين محترم لطفا جدا كارى كنيد. روحشان شادثبت دیدگاه شما