شهرزاد عبدالمجید دوستان عزيز و مهربانم در بروجرد بسيار ناراحتم  كه در اجرا اين نمايش با دوستان هنرمند و همكارم نمى تونم در كنارتون باشم اما اميدوارم كه همكاران عزيزمو حتماً حمايت كنيد و به ديدن اين نمايش برويد سپاسگزارم🙏🙏🙏🙏🌺 class=
دوستان عزيز و مهربانم در بروجرد بسيار ناراحتم كه در اجرا اين نمايش با دوستان هنرمند و همكارم نمى تونم در كنارتون باشم اما اميدوارم كه همكاران عزيزمو حتماً حمايت كنيد و به ديدن اين نمايش برويد سپاسگزارم🙏🙏🙏🙏🌺ثبت دیدگاه شما