بهار ارجمند .
سحر و مهساي عزيز و مهربانم ... ممنونم بابت همه محبتها و مهمان نوازي هاي شما در شهر زيباي يزد كه تا هميشه برايم خاطره اي فراموش نشدني خواهد بود ... سپاس رفقاي خوبِ يزدي من... class=
. سحر و مهساي عزيز و مهربانم ... ممنونم بابت همه محبتها و مهمان نوازي هاي شما در شهر زيباي يزد كه تا هميشه برايم خاطره اي فراموش نشدني خواهد بود ... سپاس رفقاي خوبِ يزدي من...ثبت دیدگاه شما