فریدون آسرایی دو شیر از باغ وحشی می‌‌گریزند و هر کدام راهی را در پیش می‌گیرند.
یکی از شیرها به یک پارک جنگلی پناه می‌برد اما به محض آن‌ که بر اثر فشار گرسنگی رهگذری را می‌ خورد به دام می‌ افتد!
ولی شیر دوم موفق می‌شود چند ماهی در آزادی به سر ببرد.
هنگامی هم که گیر می ‌افتد و به باغ وحش بازگردانده می‌ شود حسابی چاق و چله است!؟
شیر نخست که در آتش کنجکاوی می‌سوخت از او پرسید: کجا پنهان شده بودی که این همه مدت گیر نیفتادی؟!
شیر دوم پاسخ می ‌دهد:  توی یکی از ادارات دولتی!!
هر سه روز در میان یکی از کارمندان اداره را می‌ خوردم و کسی هم متوجه نمی‌ شد.
پس چطور شد که گیر افتادی؟!
شیر دوم پاسخ می‌دهد: اشتباها آبدارچی را خوردم چون تنها کسی بود که کاری انجام می‌داد و غیبت او را متوجه شدند! class=
دو شیر از باغ وحشی می‌‌گریزند و هر کدام راهی را در پیش می‌گیرند. یکی از شیرها به یک پارک جنگلی پناه می‌برد اما به محض آن‌ که بر اثر فشار گرسنگی رهگذری را می‌ خورد به دام می‌ افتد! ولی شیر دوم موفق می‌شود چند ماهی در آزادی به سر ببرد. هنگامی هم که گیر می ‌افتد و به باغ وحش بازگردانده می‌ شود حسابی چاق و چله است!؟ شیر نخست که در آتش کنجکاوی می‌سوخت از او پرسید: کجا پنهان شده بودی که این همه مدت گیر نیفتادی؟! شیر دوم پاسخ می ‌دهد: توی یکی از ادارات دولتی!! هر سه روز در میان یکی از کارمندان اداره را می‌ خوردم و کسی هم متوجه نمی‌ شد. پس چطور شد که گیر افتادی؟! شیر دوم پاسخ می‌دهد: اشتباها آبدارچی را خوردم چون تنها کسی بود که کاری انجام می‌داد و غیبت او را متوجه شدند!ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران