فریبا نادری اگرچه کمر گرما شکست و نرم نرمک به استقبال پاییز میرویم اما نوشیدنی های دلی جان جا و فصل مخصوصی ندارند. یعنی فرای اینکه مناسب فصل گرما باشند، فواید دارویی دارند و در کنار خوشمزگی بایستی آرام آرام جای نوشابه های مضری را بگیرند که در فرهنگ غذاخوری ما جای بازکرده اند. شربت خیار سکنجنین یکی از نوشیدنی های گوارای دلی جان است که اثرات ضد دل درد و ضد نفخ دارد و خیار رنده شده در آن عطش را از بین می برد.  پیشنهاد میکنیم این نوشیدنی را همراه با غذاهای سنگین نوش جان کنید تا به کمک هضم غذا بیاید و لذت را دو چندان کنيد. @delijaan_restaurant class=
اگرچه کمر گرما شکست و نرم نرمک به استقبال پاییز میرویم اما نوشیدنی های دلی جان جا و فصل مخصوصی ندارند. یعنی فرای اینکه مناسب فصل گرما باشند، فواید دارویی دارند و در کنار خوشمزگی بایستی آرام آرام جای نوشابه های مضری را بگیرند که در فرهنگ غذاخوری ما جای بازکرده اند. شربت خیار سکنجنین یکی از نوشیدنی های گوارای دلی جان است که اثرات ضد دل درد و ضد نفخ دارد و خیار رنده شده در آن عطش را از بین می برد. پیشنهاد میکنیم این نوشیدنی را همراه با غذاهای سنگین نوش جان کنید تا به کمک هضم غذا بیاید و لذت را دو چندان کنيد. @delijaan_restaurantثبت دیدگاه شما