فریدون آسرایی 💕 "آموخته ام.....
زندگی همیشه عالی و کامل نیست
اما همیشه همانی است که تو میسازی......
پس آن را به یادماندنی بساز
و هرگز اجازه نده کسی خوشبختی تو را از تو بگیرد. ‌‌‌‌ class=
💕 "آموخته ام..... زندگی همیشه عالی و کامل نیست اما همیشه همانی است که تو میسازی...... پس آن را به یادماندنی بساز و هرگز اجازه نده کسی خوشبختی تو را از تو بگیرد. ‌‌‌‌ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران