. چقدر اين فيلمها زيادن... چقدر اين بچه ها زيادن... چقدر غم اين چشمها زيادن... ميشه يه آدمي اين فيلمو ببينه و دلش به درد نياد؟ ميشه يه آدم اين بچه رو ببينه و از كنارش رد شه؟ ميشه يه آدمي غم چشماي اين بچه رو ببينه و اشك تو چشماش جمع نشه؟ اي خدااا خودت كاري بكن... اينهايي كه مسئولن كاري نكردن يه سري كه اصلأ بلد نيستن و يه سري هم نميتونن كاري بكنن... به اميد روزي كه هيچ فقيري در هيچ جاي مملكتم نباشه... #كودكان_كار_را_فراموش_نكنيم #فقير#غم#بغض #كودكان_كار#ايران#بازي_كودك #فرزندان_ایران #ثروت#فقر#تهران#اعتياد#فرزندان_وطن#اعتراضثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران