مهدی ماهانی ما انسان ها مثل مدادرنگی هستیم

شایدرنگ موردعلاقه یکدیگرنباشیم
اماروزی 
برای کامل کردن نقاشیمان؛ 
دنبال هم خواهیم گشت 
به شرطی که اینقدر 
نتراشیم همدیگرراتاحدنابودی
.
.
#mehdimahani #Sweden #gävle #style #iranianartist #iranianactor #like4like 
#positivevibes ➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕
ساعت ١٢:٥٠ ظهر پنج شنبه مورخ ٩٦/٠٦/٠٢...يا حق class=
ما انسان ها مثل مدادرنگی هستیم شایدرنگ موردعلاقه یکدیگرنباشیم اماروزی برای کامل کردن نقاشیمان؛ دنبال هم خواهیم گشت به شرطی که اینقدر نتراشیم همدیگرراتاحدنابودی . . #mehdimahani #Sweden #gävle #style #iranianartist #iranianactor #like4like #positivevibes ➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕ ساعت ١٢:٥٠ ظهر پنج شنبه مورخ ٩٦/٠٦/٠٢...يا حقثبت دیدگاه شما