فریدون آسرایی اين روزها شهر هاى كشور صحنه اعتراضات و ناارامى هايى بود كه متاسفانه در بعضى مناطق منجر به درگيرى و زخمى شدن و خسارات جانى و مالى نيز شده است
به نظر شما لطفا بدون توهين به كسى دليل اين اعتراضات را در چه ميدانيد class=
اين روزها شهر هاى كشور صحنه اعتراضات و ناارامى هايى بود كه متاسفانه در بعضى مناطق منجر به درگيرى و زخمى شدن و خسارات جانى و مالى نيز شده است به نظر شما لطفا بدون توهين به كسى دليل اين اعتراضات را در چه ميدانيدثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران