فریدون آسرایی شهر اهواز در يك صبح زيبا و هوايى خوب در كنار رود كارون يا بقولى لب كارون 
دوستان خوبم ابتدايى ترين اصل رسيدن به دمكراسى رعايت حقوق  و عقايد ديگرانه و وقتى خودمان تك تك افراد جامعه به عقايد هم احترام نميگذاريم توقع يك جامعه متمدن را نبايد داشته باشيم  ياد بگيريم از خودمان شروع كنيم 
اگر پستى بگذارم و به كسى توهين كنيد كلا ان پست را حذف ميكنم تا صفحات اجتماييمان جايى امن براى همه ما باشه
ضمنا در اهواز كنسرت ندارم class=
شهر اهواز در يك صبح زيبا و هوايى خوب در كنار رود كارون يا بقولى لب كارون دوستان خوبم ابتدايى ترين اصل رسيدن به دمكراسى رعايت حقوق و عقايد ديگرانه و وقتى خودمان تك تك افراد جامعه به عقايد هم احترام نميگذاريم توقع يك جامعه متمدن را نبايد داشته باشيم ياد بگيريم از خودمان شروع كنيم اگر پستى بگذارم و به كسى توهين كنيد كلا ان پست را حذف ميكنم تا صفحات اجتماييمان جايى امن براى همه ما باشه ضمنا در اهواز كنسرت ندارمثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران