نهال دشتی هر جا بري آسمون يه رنگ [نيست] 
واسه همه آدما
هر جاي زمين
يك رنگ نيست
اون خطِ وسطِ كه تعيين ميكنه
حالِ همه رو.
.
عكس مربوط به چند ماهِ پيش class=
هر جا بري آسمون يه رنگ [نيست] واسه همه آدما هر جاي زمين يك رنگ نيست اون خطِ وسطِ كه تعيين ميكنه حالِ همه رو. . عكس مربوط به چند ماهِ پيشثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران