شهرزاد عبدالمجید بزرگترین هراس یک زن، نادیده گرفته شدن است.

زنان گونه ای خلق شده اند که اگر دشمن شان هم نسبت به آنها بی اعتنایی کند،
رنج خواهند کشید.

#گابریل_گارسیا_مارکز

#photomodel #shahrzadabdolmajid #theatre #cinema #television #artist #actress #سينما #تاتر #تلويزيون #هنرپيشه #بازيگر #شهرزادعبدالمجيد #شهرزاد #هنرى class=
بزرگترین هراس یک زن، نادیده گرفته شدن است. زنان گونه ای خلق شده اند که اگر دشمن شان هم نسبت به آنها بی اعتنایی کند، رنج خواهند کشید. #گابریل_گارسیا_مارکز #photomodel #shahrzadabdolmajid #theatre #cinema #television #artist #actress #سينما #تاتر #تلويزيون #هنرپيشه #بازيگر #شهرزادعبدالمجيد #شهرزاد #هنرىثبت دیدگاه شما