مهدی ماهانی ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ  ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ  ﺣﺘﯽ  ﺩﺭ 
ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﯽ ﺍﺵ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺁﻭﺭﺩ ﺧﻮﺵ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺍﺳﺖ؛ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ زمانى كه ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺏ ﻭ ﻧﺮﻡ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ، ﯾﺎﺩ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ بسيارﺧﻮﺵ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺍﺳﺖ.
.
.
#mehdimahani #style #god #positivevibes #mehdimahanifans #iranianactor #iranianartist #mashhad#iran
➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕
٢٣:٤٤ شامگاه يكشنبه مورخ ٩٦/٠٥/٢٩...يا حق
عكس از محسن بيك class=
ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﯽ ﺍﺵ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺁﻭﺭﺩ ﺧﻮﺵ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺍﺳﺖ؛ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ زمانى كه ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺏ ﻭ ﻧﺮﻡ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ، ﯾﺎﺩ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ بسيارﺧﻮﺵ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺍﺳﺖ. . . #mehdimahani #style #god #positivevibes #mehdimahanifans #iranianactor #iranianartist #mashhad#iran ➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕ ٢٣:٤٤ شامگاه يكشنبه مورخ ٩٦/٠٥/٢٩...يا حق عكس از محسن بيكثبت دیدگاه شما