ملیکا شریفی نیا ا 
تنها 
تو مي تواني 
اينگونه به يادم آوري 
كه روزي 
جايي 
در آغوشِ درختي بوده ام ! 
ا 
روزت مبارك عزيزترين عكاسِ دنيا ❤️😍❤️ @ahmadreza_shojaei 
ا 
روز عكاس رو به همه ي عكاس هاي عزيز و دوست داشتني مون تبريك مي گم 🌹 مرسي كه انقدر صبورانه عجله ي هميشگيِ ما رو تحمل
 مي كنيد و لحظاتي ناب رو براي ما به ثبت مي رسونيد 😌🙏🏻 🌹 class=
ا تنها تو مي تواني اينگونه به يادم آوري كه روزي جايي در آغوشِ درختي بوده ام ! ا روزت مبارك عزيزترين عكاسِ دنيا ❤️😍❤️ @ahmadreza_shojaei ا روز عكاس رو به همه ي عكاس هاي عزيز و دوست داشتني مون تبريك مي گم 🌹 مرسي كه انقدر صبورانه عجله ي هميشگيِ ما رو تحمل مي كنيد و لحظاتي ناب رو براي ما به ثبت مي رسونيد 😌🙏🏻 🌹ثبت دیدگاه شما