مهدی ماهانی حق الناس همیشه پول نیست!
گاهی دل است!
دلی که بایدبدست
می آوردیم ونیاوردیم
دلی راکه شکستیم
ورهاکردیم
دلهای غمگینی که
بی تفاوت ازکنارشان گذشتیم!
قضاوتى كه در حق ديگران انجام مى ديم!
توهينى كه به ناروا به ديگران مى كنيم!
غيبتى كه پُشت ديگران مى كنيم !

طرف شايد نشنوه و نبينه و يا سكوت كنه به خاطره شخصيتش و قلبُ ، روحِ بزرگش... ولى خدا كه ناظر به اعمالمون هست ،
 ازهرچه بگذرد از حق‌الناس نمیگذرد!
.
.
#mehdimahani #style #like4like #iranianartist #iranianactor #positivevibes #mehdimahanifans ➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕
٤:٣٨ بامداد پنج شنبه مورخ ٩٦/٠٥/٢٦ ... مراقب قلب پاكتون باشيد ، خدا اون بالاست ...يا حق class=
حق الناس همیشه پول نیست! گاهی دل است! دلی که بایدبدست می آوردیم ونیاوردیم دلی راکه شکستیم ورهاکردیم دلهای غمگینی که بی تفاوت ازکنارشان گذشتیم! قضاوتى كه در حق ديگران انجام مى ديم! توهينى كه به ناروا به ديگران مى كنيم! غيبتى كه پُشت ديگران مى كنيم ! طرف شايد نشنوه و نبينه و يا سكوت كنه به خاطره شخصيتش و قلبُ ، روحِ بزرگش... ولى خدا كه ناظر به اعمالمون هست ، ازهرچه بگذرد از حق‌الناس نمیگذرد! . . #mehdimahani #style #like4like #iranianartist #iranianactor #positivevibes #mehdimahanifans ➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕ ٤:٣٨ بامداد پنج شنبه مورخ ٩٦/٠٥/٢٦ ... مراقب قلب پاكتون باشيد ، خدا اون بالاست ...يا حقثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران


shadiniceshadi
💖💕💖💕💖


shadiniceshadi
👌💖💕💖💕