فریدون آسرایی نبود وجدان عده اى در جامعه  چه عواقبى دارد 
ايا كسانى را كه ميشناسيد انسانهاى با وجدانى هستند؟
خودتان را چگونه قضاوت ميكنيد؟ class=
نبود وجدان عده اى در جامعه چه عواقبى دارد ايا كسانى را كه ميشناسيد انسانهاى با وجدانى هستند؟ خودتان را چگونه قضاوت ميكنيد؟ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران