مهراب قاسم خانی از صبح به شكل خيلى عجيبى گيجم ... كلاً هيچ درك و تحليلى از اتفاقاى اخير ندارم... الان كى كجا وايستاده؟ كى داره به چى اعتراض ميكنه؟ كى پشت كدوم جريانه؟ كى داره كيو ميزنه؟ چه وقت اين چيزا برنامه ريزى شد؟ كى برنامه ريزى كرد؟ چرا ما در جربان هيچى نبوديم؟ هدف چيه؟ مردم بيچاره كجاى اين بازى هستن؟ تهش كى قراره ببره و كى قراره ببازه؟ اين وسط اينايى كه با يه ادبيات يكسان و پروفايل هاى فيك ميان توى صفحه من فحش ميدن  كى هستن؟... پ.ن اول: شايد خيلى چيزا رو نفهميدم ولى از دو تا چيز مطمئنم... اين كه تحمل اين همه فشار حق ما مردم نيست و اين كه سياست خيلى چيز كثيفيه
پ.ن دوم: نون يه كسايى توى اينه كه مردم از هم بدشون بياد، كاش اونقدر باهوش باشيم كه ببينيم دارن ما رو روبروى هم قرار ميدن class=
از صبح به شكل خيلى عجيبى گيجم ... كلاً هيچ درك و تحليلى از اتفاقاى اخير ندارم... الان كى كجا وايستاده؟ كى داره به چى اعتراض ميكنه؟ كى پشت كدوم جريانه؟ كى داره كيو ميزنه؟ چه وقت اين چيزا برنامه ريزى شد؟ كى برنامه ريزى كرد؟ چرا ما در جربان هيچى نبوديم؟ هدف چيه؟ مردم بيچاره كجاى اين بازى هستن؟ تهش كى قراره ببره و كى قراره ببازه؟ اين وسط اينايى كه با يه ادبيات يكسان و پروفايل هاى فيك ميان توى صفحه من فحش ميدن كى هستن؟... پ.ن اول: شايد خيلى چيزا رو نفهميدم ولى از دو تا چيز مطمئنم... اين كه تحمل اين همه فشار حق ما مردم نيست و اين كه سياست خيلى چيز كثيفيه پ.ن دوم: نون يه كسايى توى اينه كه مردم از هم بدشون بياد، كاش اونقدر باهوش باشيم كه ببينيم دارن ما رو روبروى هم قرار ميدنثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران


حميد
مهراب جان شخصا دوستت دارم اما يك علت بداخلاقي مردم شايد اينه كه ميبينند پاهات سالمند و متوجه نيستي ما مردم داريم با پاي شكسته ميدويم دنبال معاش اما يادم نميره چقدر با پاررچينت خنديدم هواتو هميشه دارم ولي تو هم از آدمهاي شجاعي كه از اختلاس و فساد ميگن و همينطور از درد ورنج ما ميگن و ما دوستشون داريم و اميد بهشون بستيم دفاع كن و هواشونو داشته باش دوستت دارم