🔸🔹🔶🔷 تيزر رسمى تئاتر 🎭من اُسكار هَستم🎭 هر شب ساعت ٢١ در سالن پاليز 🍀 خريد اينترنتى بليط👈www.tiwall.com 🍀 رزرو تلفنى 👈٠٩٣٥٩٨٠٧٦٠٨ 🍀 #كارگردان 👈 محمدرضا ستارى #تهيه_كننده 👈 سيد عماد عامرى ساخت تيزر 👈شهرام خطى @mohammadreza_sattari @emadameri77 @aidajafariofficialpage آدرس 👈 خيابان كريمخان /خيابان عضدى / خيابان سپند / پلاك ٦٩ / تماشاخانه پاليز 🍀ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران