ملیکا شریفی نیا ا 
من و " آفرا " خانوم !😍
ايشون همون خوشگل خانومي هستن كه تو استوريم بودن 
و يكي از مهمترين عشق هاي زندگي بنده به حساب ميان ❤️
مامان خوشگلشون هم عروسك گردان داورِ بابا هستن تو محله ي گل و بلبل 
كه باعث آشنايي ما شدن و ديگه نتونستن از هم جدامون كنن 
اي كاش همه تون اين فرشته كوچولوي ملوس رو مي شناختين
تا مي فهميدين حضورِ پر عشقش چقدر در زندگيِ من واجبه 😇
بنده هم به شدت مفتخرم به اينكه ايشون خيلي دوستم دارن 
وگرنه ممكن نبود باهام سلفي بگيرن ! بسكه با كلاسٓن 😀❤️
@arefe_abbassi class=
ا من و " آفرا " خانوم !😍 ايشون همون خوشگل خانومي هستن كه تو استوريم بودن و يكي از مهمترين عشق هاي زندگي بنده به حساب ميان ❤️ مامان خوشگلشون هم عروسك گردان داورِ بابا هستن تو محله ي گل و بلبل كه باعث آشنايي ما شدن و ديگه نتونستن از هم جدامون كنن اي كاش همه تون اين فرشته كوچولوي ملوس رو مي شناختين تا مي فهميدين حضورِ پر عشقش چقدر در زندگيِ من واجبه 😇 بنده هم به شدت مفتخرم به اينكه ايشون خيلي دوستم دارن وگرنه ممكن نبود باهام سلفي بگيرن ! بسكه با كلاسٓن 😀❤️ @arefe_abbassiثبت دیدگاه شما