آخه چرا وینی رو تو این موقعیت قرار میدن؟؟؟ تا ثانیه ی آخرهر چی صداش میکنم نمیشنوه!!!! 😜❤️🐶❤️ #lovely #pet #golden #moment #trash #timeثبت دیدگاه شما

mina
Like aval