لیلا برخورداری ‏‎خیابان‌های نیمه شب، مال آدم‌های دیگر است. مال آن‌هاست که وقت‌های دیگر، هیچ جایی نیستند
‏‎آن‌هایی که فقط خودشان می‌دانند که هستند ‏‎از کتاب سمتِ تاریکِ کلمات
‏‎حسین سناپور

شب آدينه تون پر از آرامش و حال خوب❤️ #ليلا_برخورداري class=
‏‎خیابان‌های نیمه شب، مال آدم‌های دیگر است. مال آن‌هاست که وقت‌های دیگر، هیچ جایی نیستند ‏‎آن‌هایی که فقط خودشان می‌دانند که هستند ‏‎از کتاب سمتِ تاریکِ کلمات ‏‎حسین سناپور شب آدينه تون پر از آرامش و حال خوب❤️ #ليلا_برخورداريثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران