چی بگم دلم به درد میاد آخه این چه رفتاریه این راهش نیست چکار کنه ؟ چطور شرمنده زن و بچه اش نشه ؟مگه کار هست ؟شغل هست ؟ چرا همه چیز و زندگیشو نابود میکنین آخه #زندگی #غم #کارثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران