: گسست و #گسل و خطر #زلزله تنها در عمق زمين نيست . گاهي براي پيشگيري از حركت گسلهاي روي زميني هم بايد برنامه داشت ، پاسخگو بود و آنها را #مديريت كرد . زمین زیر پای ساکنانش همچنان بی‌قرار است و طبيعي است كه اين بي قراري به واقعيتي روي زميني تبديل شود. بايد مردم را درك كرد به سوالاتشان پاسخ گفت و دل آنها را با تدبير و مهرباني بدست آورد . كتمان صحنه هاي واقعي در اين عصر ارتباطاتي نه عاقلانه است و نه به مصلحت كشور . من هم از زواياي پنهان و آشكار اين تجمع اطلاع دقيقي ندارم. هر چند معتقدم برگزاري اين دست تجمعات حتما به تخليه دروني جامعه كمك مي كند .شايد هم باز شدن فضاي كشور و كم شدن ترس از برگزاري #تجمعات، از دلائل برگزاري متعدد آنها باشد كه آن را هم به فال نيك مي گيريم . اينكه مردم بتوانند در جامعه حرف بزنند #گلايه كنند و اعتراض خود را اعلام كنند از نشانه هاي همان دموكراسي است كه به دنبالش هستيم . هر چند ساماندهي و #قانوني بودن طرح گلايه ها ضروري است . اجازه بديم مردم به جاي بيگانگان با خود ما حرف بزنند . به نظر مي آيد الان زمان همدلي و همراهي ، پاسخگويي و توجه بيشتر به گلايه هاي اجتماعي است. همين امروز بايد شاخه گلهاي محبت را تقديم ملت كرد . شايد فردا سخت باشد . من اينجا از شما مي پرسم خارج از منافع شخصي ، آيا تلاش حاكميت براي درمان بيماريهاي مختلف اقتصادي كشور را كارآمد مي دانيد؟ اگر نه. #پيشنهاد شما چيست؟پ ن: لطفا به سوال پاسخ بديد 🙏🏻🙏🏻ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران