عشق رازیست که تنها به خدا باید گفت چه سخن ها که خدا با من تنها دارد. #فاضل_نظری ♥️ . . . . #روزهای_سخت _فراق#ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران