سلام.من دست تک‌تک شما عزیزان و طرفدارها و فن پیج های عزیز رو میبوسم که توی‌اون سرما منتظر من حقیر بودین. باور کنید شرمنده همه هستم ولی هماهنگی نشده بود ولی باز منم که شرمنده بزرگی شما شدم.امیدوارم من رو ببخشید. هستید که هستم. @tvpluss #ilovemyfans #siavashkheirabi #iranianartist #iranianactor @room7_luxuryثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران